SEAGULL SEAGULL MAAGESTEL REPLACEMENT DINNERWARE B.G. ROYAL COPENHAGEN. COPENAGHEN MÅGE MED GULD BING & GRØNDAHLWITH GOLD AND UND MÖVE MIT GABBIANO SERVIZIO D'ORO MÅGE MED GULD  BING & GRØNDAHLSEAGULL WITH GOLD BING AND GRONDAHL MÖVE MIT GOLD  BING UND GRÖNDAHLGABBIANO SERVIZIO  GABBIANO D'ORO servizio danimarza Måke

EKSTRA RABAT PÅ KAFFEKOPPER
par nu kun 25 kr.
På grund af stort lager
***********************************************
50% rabat på alle øvrige måge ting

Foto fra restlager

50% RABAT PÅ ALT MÅGESTEL
med guldkant
(fratrækkes priserne)


Ikke rabat på Helblonde mågestel


Ikke rabat på Helblonde mågestel

Mågestel uden guldkant er udsolgt

Mågestellet blev lanceret 1892. Tegnet af Fanny Garde, designet var ikke typisk for perioden, som var præget af skønvirke design (Jugendstil Art Nouveau).
Stellet faldt heller ikke i den brede befolknings smag, da man foretrag mere kulørte ting fra forskellige europæiske fabrikker, ligesom de tidløse mønstre Blå Blomst og Musselmalet naturligvis også var udbredt. Fra ca. 1930 blev de mest solgte stel de mange varianter fra Københavns Porcelæns Maleri med trykte blomstermotiver, mest kendt er mønstret Rosenborg (Danmarks nationalstel i perioden 1935-1955).
Først ca. 60 år efter produktionsstart i 1950-erne relancerede B&G Mågestellet (nogle dele blev forenklet lidt i designet), og så overtog Mågestellet hurtigt pladsen som det mest solgte danske stel, så man kan godt kalde Mågestellet for Danmarks nationalstel i sidste halvdel af 1900-tallet.
Ca. hvert 10. danske hjem anskaffede sig mågestellet i perioden 1950-1980, så der blev produceret adskillige millioner dele med mågerne, som flyver i forskellige retninger.
Selvom Mågestellet kaldes typisk dansk blev det også eksporteret, primært til Norge, Sverige og Italien.
Mågestellet er stadig i produktion, men sælges nu primært på eksportmarkedet.
Skovs Antik i Silkeborg sælger også ca. 90% af vore mågestel til andre europæiske lande.

Seagull tjenesten ble lansert 1892. Tegnet av Fanny Garde, var utformingen ikke typisk for perioden, som var preget av art nouveau design (Jugendstil Art Nouveau).
Rammen falt ikke i publikums smak, som det foretrag mer fargerike ting fra forskjellige europeiske planter, som de tidløse mønstre blå blomst og blå, selvfølgelig, var utbredt. Fra ca. 1930 den bestselgende ramme de mange varianter fra København Porselen Maleri med trykte blomstermotiver, særlig mønster av Rosenborg (Danmarks nasjonale rammene i perioden 1935-1955).
Bare ca. 60 år etter oppstart av produksjon i 1950 re-lanserte B & G Seagull tjeneste (noen deler var noe forenklet i design), og deretter tok Seagull tjenesten raskt sted som de bestselgende danske rammer, slik at du kan ringe Seagull tjeneste for Danmarks nasjonale rammen i siste halvdel av 1900-tallet .
Omtrent hver 10 danske hjem kjøpte gull ramme i perioden 1950-1980, slik som ble produsert flere millioner deler med måker flyr i ulike retninger.
Selv Seagull tjenesten er vanligvis kalles danske ble også eksportert, hovedsakelig til Norge, Sverige og Italia.
Seagull tjenesten er fortsatt i produksjon, men er nå solgt hovedsakelig i eksportmarkedet.
Skov Antique i Silkeborg selger også ca. 90% av Seagull vår til andre europeiske land.

Seagull Dienst wurde 1892 ins Leben gerufen. Der Charakter von Fanny Garde, war das Design nicht typisch für die Zeit, die vom Jugendstil-Design (Jugendstil Art Nouveau) geprägt war.
Der Rahmen nicht in der breiten Öffentlichkeit Geschmack fallen, da es mehr bunte Dinge foretrag aus verschiedenen europäischen Pflanzen, wie die zeitlose Muster Blaue Blume und Blau, natürlich, weit verbreitet war. Ab ca.. 1930 wurde die meistverkaufte Rahmen die vielen Varianten von Kopenhagen Porzellanmalerei mit gedruckten floralen Motiven, vor allem die Muster von Rosenborg (Dänemark nationalen Rahmen in dem Zeitraum von 1935 bis 1955).
Nur ca. 60 Jahre nach dem Beginn der Produktion in den 1950er Jahren neu belebten B & G Möwe Service (einige Teile wurden leicht im Design vereinfacht), und dann nahm das Seagull Service schnell Platz als der meistverkauften dänischen Frames, so können Sie Seagull Service für nationale Rahmen Dänemark nennen in der zweiten Hälfte der 1900er Jahre .
Ungefähr alle 10 Dänische Häuser gekauft Möwe Rahmen in der Periode 1950-1980, das war also mehrere Millionen Teile mit Möwen fliegen in verschiedene Richtungen erzeugt.
Obwohl Seagull Dienst der Regel heißt dänischen wurde auch exportiert, hauptsächlich in Norwegen, Schweden und Italien.
Seagull Service ist immer noch in der Produktion, sondern wird heute hauptsächlich in den Export verkauft.
Skov Antique in Silkeborg verkauft auch ca.. 90% unserer Seagull in andere europäische Länder.

Servizio Gabbiano č stato lanciato 1892. Il personaggio di Fanny Garde, il disegno non era tipico del periodo, che č stato caratterizzato da art nouveau di progettazione (Jugendstil Art Nouveau).
Il telaio non č caduto nel gusto del pubblico in generale, in quanto foretrag cose pių colorata da diversi stabilimenti europei, come i modelli senza tempo fiore blu e blu, naturalmente, era molto diffusa. Da circa. 1930 il miglior telaio venduto le molte varianti da Copenhagen Porcelain Painting con motivi floreali stampati, in particolare il modello di Rosenborg (cornici nazionali della Danimarca nel periodo 1935-1955).
Solo ca. 60 anni dopo l'inizio della produzione nel 1950 ha rilanciato il B & G service Gabbiano (alcune parti sono state semplificate leggermente nel design), e poi ha preso il servizio Gabbiano rapidamente posto come i pių venduti cornici danesi, in modo da poter chiamare il servizio Seagull per il telaio nazionale della Danimarca nella seconda metā del 1900 .
Circa ogni 10 case danesi acquistato il telaio gabbiano nel periodo 1950-1980, in modo che č stato prodotto diversi milioni di pezzi con gabbiani che volano in direzioni diverse.
Anche se il servizio Seagull viene in genere chiamato danese č stato anche esportato, principalmente in Norvegia, Svezia e Italia.
Servizio Seagull č ancora in produzione, ma č ora venduto principalmente nel mercato di esportazione.
Skov Antico a Silkeborg vende anche circa. Il 90% del nostro Gabbiano ad altri paesi europei.

Seagull tjänsten lanserades 1892. Karaktären av Fanny Garde, var designen inte är typiska för den period som präglades av art nouveau designen (Jugendstil Art Nouveau).
Ramen föll inte i allmänhetens smak, eftersom det foretrag mer färgglada ting från olika europeiska anläggningarna, liksom de tidlösa mönster Blå blomma och blå, naturligtvis, var utbredd. Från ca. 1930 bäst säljande ram de många varianter från Köpenhamn porslinsmålning med tryckta blommotiv, främst mönstret för Rosenborg (Danmarks nationella ramar för perioden 1935-1955).
Endast ca. 60 år efter starten av produktionen under 1950 nylanserade B & G Seagull tjänsten (vissa delar har förenklats något i design), och sedan tog Seagull tjänsten snabbt plats som de bäst säljande danska ramar, så att du kan ringa Seagull tjänst för Danmarks nationella ram under den senare hälften av 1900-talet .
Ungefär var 10 danska hem köpte mås ram under perioden 1950-1980, så som producerades flera miljoner delar med seagulls flyger i olika riktningar.
Även Seagull tjänsten kallas typiskt danska exporterades också, främst till Norge, Sverige och Italien.
Seagull tjänsten är fortfarande i produktion, men nu säljs främst på exportmarknaden.
Skov Antique i Silkeborg säljer också ca. 90% av vår Seagull till andra europeiska länder.

Seagull service was launched 1892. The character of Fanny Garde, the design was not typical of the period, which was characterized by art nouveau design (Jugendstil Art Nouveau).
The frame did not fall in the general public's taste, as it foretrag more colorful things from different European plants, like the timeless patterns Blue Flower and Blue, of course, was widespread. From approx. 1930 the best selling frame the many variants from Copenhagen Porcelain Painting with printed floral motifs, most notably the pattern of Rosenborg (Denmark's national frames in the period 1935-1955).
Only approx. 60 years after the start of production in the 1950s re-launched B & G Seagull service (some parts were simplified slightly in design), and then took the Seagull service quickly place as the best selling Danish frames, so you can call Seagull service for Denmark's national frame in the latter half of the 1900s .
Approximately every 10 Danish homes purchased the gull frame in the period 1950-1980, so that was produced several million parts with seagulls flying in different directions.
Although Seagull service is typically called Danish was also exported, mainly to Norway, Sweden and Italy.
Seagull service is still in production, but is now sold mainly in the export market.
Skov Antique in Silkeborg also sells approx. 90% of our Seagull to other European countries.

Kaffestel Spisestel kongeligt blå blomst kantet flettet svejfet B&G kgl. Servizio Danese Gabbiano. Dänisches Kopenhagener porzellan dinnerware porcelaines de copenhaguen B.& G tableware Blaue blume geschweift glatt eckig blue flower braided curved angular fleur bleue polugonal chantourne' osier Royal Copenhagen Denmark

MÅGESTEL er designet i 1895 af Fanny Garde (1855 - 1928), stellets skælform med den reliefagtige nettegning blev skabt allerede i 1880’erne af August Hallin. Hun drømte næppe om den enorme udbredelse, stellet siden har fået. Det betagnes som et af de mest danske, der findes. Det giver udtryk for datidens helt nye strømninger og var med til at indlede Art Nouveau æraen på dansk grund. Og inspiration og modellerne var lige uden for. på sit malerværksted havde Fanny Garde en foderkasse uden for vinduet, hvor mågerne kom flyvende og satte sig. Elegant måger i glideflugt over tallerkener og steldele, sartblåt på den nederste halvdel, som toner helt ud i hvidt på den øverste, søheste som håndtag og skælmønstret langs kanten.

Det meget omfattende Mågestel har bevaret sit udseende op gennem århundredet. I tidens løb er det tilpasset spise- og sociale vaner. Nogle af de oprindelige dele er taget ud, andre er kommet til. Måge med guld har langs den bølgede kant, på mågernes næb og på søhesten.

Mågestellet č stato lanciato 1892. Il personaggio di Fanny Guardia, il disegno non č stato tipico del periodo, che č stato caratterizzato da design skønvirke (Art Nouveau Art Nouveau).
Stellet non rientrano nel pių ampio gusti, come foretrag pių cose di colore diverso da fabbriche europee, come il tempo modelli di Blue Fiore e Musselmalet corso, č stata diffusa. Da circa. 1930 č stato il pių venduto il frame molte variazioni da Copenhagen Porcelin Dipingere con stampato blomstermotiver, pių noto č il modello Rosenborg (Danimarca nationalstel nel periodo 1935-1955).
Solo circa. 60 anni dopo, nel 1950 ha rilanciato s B & G Mågestellet (alcune parti sono state semplificate leggermente nella progettazione), e poi ha assunto rapidamente Mågestellet spazio, come il best-seller danese cornici, di modo che č possibile chiamare Mågestellet per la Danimarca nationalstel nella seconda metā del 1900 .
Circa ogni 10. Danese case acquisite in mågestellet nel periodo 1950-1980, che č stato prodotto diversi milioni di pezzi con mågerne che volano in direzioni diverse.
Anche se Mågestellet chiamato tipico danese, si č anche esportata, principalmente verso la Norvegia, Svezia e Italia.
Mågestellet č ancora in fase di produzione, ma ora venduto principalmente nel mercato di esportazione.
Mågestellet wurde 1892 ins Leben gerufen. Der Charakter von Fanny Guard, das Design war nicht typisch für diese Zeit, die gekennzeichnet war durch skønvirke Design (Jugendstil Art Nouveau).
Stellet fiel nicht in der breiten Geschmack, da es mehr foretrag farbige Dinge aus verschiedenen europäischen Pflanzen, wie das zeitlose Muster blaue Blume und Musselmalet Natürlich war weit verbreitet. Von herum. 1930 war das meistverkaufte rahmt die vielen Variationen von Kopenhagen Porcelin Malen mit gedruckten blomstermotiver, am besten bekannt ist das Muster Rosenborg (Dänemark nationalstel im Zeitraum 1935-1955).
Nur etwa. 60 Jahre später, im Jahr 1950 Relaunch s B & G Mågestellet (einige der Teile wurden vereinfacht leicht im Design), und dann übernahm Mågestellet schnell Raum als der meistverkaufte dänischen Frames, so dass Sie anrufen können Mågestellet für Dänemark nationalstel in der zweiten Hälfte der 1900er .
Etwa alle 10. Dänisch erworbenen Wohnungen in mågestellet in der Zeit von 1950-1980, wurde die mehrere Millionen Teile mit mågerne, fliegen in verschiedene Richtungen.
Obwohl Mågestellet genannte typische dänische, es wurde auch exportiert, hauptsächlich nach Norwegen, Schweden und Italien.
Mågestellet ist nach wie vor in der Produktion, sondern verkauft jetzt vor allem in den Exportmarkt.
Mågestellet was launched 1892. The character of Fanny Guard, the design was not typical of the period, which was marked by skønvirke design (Art Nouveau Art Nouveau).
Stellet did not fall in the broad tastes, as it foretrag more coloured things from different European plants, like the timeless patterns Blue Flower and Musselmalet course, was widespread. From around. 1930 was the best-selling frames the many variations from Copenhagen Porcelin Painting with printed blomstermotiver, best known is the pattern Rosenborg (Denmark nationalstel in the period 1935-1955).
Only around. 60 years later in 1950 s relaunched B & G Mågestellet (some of the parts were simplified slightly in the design), and then took over Mågestellet quickly space as the best-selling Danish frames, so that you can call Mågestellet for Denmark nationalstel in the latter half of the 1900s .
About every 10. Danish homes acquired in mågestellet in the period 1950-1980, which was produced several million parts with mågerne who fly in different directions.
Although Mågestellet called typical Danish, it was also exported, primarily to Norway, Sweden and Italy.
Mågestellet is still in production, but now sold mainly in the export market.
Mågestellet ble lansert i 1892. Tegnet av Fanny Guard, design, ikke var typisk for perioden, som var preget av skønvirke design (Art Nouveau jugendstil).
Stellet ikke falle i den brede smak, som det foretrag mer farget ting fra ulike europeiske fabrikker, som tidløse mønstre Blue Flower og Musselmalet selvfølgelig var utbredt. Fra rundt. 1930 var den bestselgende rammer i mange varianter fra København Porcelin Maleri med trykte blomstermotiver, best kjent er mønsteret Rosenborg (Danmark nationalstel i perioden 1935-1955).
Bare rundt. 60 år senere i 1950 s relaunched B & G Mågestellet (noen av delene ble forenklet noe i design), og deretter overtok Mågestellet raskt plass som den mestselgende danske rammer, slik at du kan ringe Mågestellet for Danmark nationalstel i siste halvdel av 1900-tallet .
Om hver 10. Dansk hjem anskaffet i mågestellet i perioden 1950-1980, som ble produsert flere millioner deler med mågerne som flyr i ulike retninger.
Selv om Mågestellet kalles typisk dansk, det ble også eksportert, først og fremst til Norge, Sverige og Italia.
Mågestellet er fortsatt i produksjon, men nå selges hovedsakelig i eksportmarkedet.
Mågestellet был запущен 1892. Характер Фанни гвардии, дизайн не была типичной для периода, который был отмечен skønvirke дизайн (Art Nouveau Art Nouveau).
Stellet не входит в широких вкусов, поскольку он более foretrag цветные вещи из разных европейских заводов, как и вечные модели "Голубой цветок и Musselmalet конечно, был широко распространен. От вокруг. 1930 был бестселлер в рамках нескольких вариантов из Копенгагена Porcelin Картина с напечатанными blomstermotiver, наиболее известным является модель Rosenborg (Дания nationalstel в период 1935-1955).
Только вокруг. 60 лет спустя в 1950 году возобновлено ы B и G Mågestellet (некоторые части были слегка упрощенной конструкции), а затем захватили Mågestellet быстро пространстве как бестселлер в датской фреймы, так что вы можете позвонить Mågestellet от Дании nationalstel во второй половине 1900 .
О каждом 10. Датская дома, приобретенный в mågestellet в период 1950-1980, которое было подготовлено несколько миллионов частей с mågerne которые лететь в разных направлениях.
Хотя Mågestellet называется типичный датский, она также экспортируется, в первую очередь для Норвегии, Швеции и Италии.
Mågestellet все еще находится в производстве, но сейчас продаются в основном в экспортном рынке.
Mågestellet został zapoczątkowany 1892. Charakter Fanny Gwardii, projekt nie był typowy dla tego okresu, ktķry został oznaczony przez skønvirke wzoru (Art Nouveau Art Nouveau).
Stellet nie wchodzą w szerokim gustom, jak foretrag więcej kolorowych rzeczy z rķżnych roślin, jak ponadczasowy wzorcķw błękitny kwiat i Musselmalet Oczywiście, była powszechna. Od okolice. 1930 została najlepiej sprzedająca się ramki z wielu odmian Kopenhaga Porcelin Malarstwo drukowane z blomstermotiver, najbardziej znany jest wzķr Rosenborg (Dania nationalstel w okresie 1935-1955).
Tylko okolice. 60 lat pķźniej w 1950 roku ponownie s B & G Mågestellet (niektķre części były nieco uproszczonej w projekcie), a następnie objął Mågestellet przestrzeń szybko jak najlepiej sprzedających Duński ramki, tak że możesz zadzwonić do Mågestellet Dania nationalstel w drugiej połowie tego 1900s .
O co 10. Duński domķw nabytych w mågestellet w okresie 1950-1980, ktķre zostały wyprodukowane z kilku milionķw części mågerne ktķrzy pływają w rķżnych kierunkach.
Chociaż Mågestellet nazwie typowy Duński, był on rķwnież eksportowane, głķwnie do Norwegia, Szwecja i Włochy.
Mågestellet jest nadal w produkcji, ale obecnie sprzedawane głķwnie na rynku eksportowym.
mågestellet發起了1892年。性格芬妮民警衛隊,設計是不是典型的時期,這是標誌著skønvirke設計(藝術風格的藝術風格) 。
stellet不屬於在廣泛的口味,因為它foretrag更多顏色的東西,從不同的歐洲植物一樣,永恆的模式,藍花和musselmalet當然,是廣泛存在的。來自各地的。 1930年是最暢銷的框架了很多變化,從哥本哈根porcelin繪畫與印刷blomstermotiver ,最有名的是格局羅森博格(丹麥nationalstel在1935年至1955年期間) 。
只有約。 60年後在1950年s relaunched &克mågestellet (其中有些部分被簡化輕微,在設計) ,然後接管mågestellet迅速的空間,作為最暢銷的丹麥框架,使您可以調用mågestellet為丹麥nationalstel在下半年1900年代。
大約每隔10 。丹麥的家園中取得的mågestellet在1950年至1980年期間,這是產生數百萬零件mågerne誰飛往不同的方向。
雖然mågestellet所謂典型的丹麥,這也是出口,主要是挪威,瑞典和意大利。
mågestellet仍是在生產,但現在出售的主要是在出口市場。
Mågestellet lanserades 1892. Den karaktär Fanny Guard, utformning inte var typiskt för den period som präglades av skønvirke design (Art Nouveau Art Nouveau).
Stellet inte falla i bred smak, eftersom det foretrag mer färgade saker från olika europeiska fabriker, som den tidlösa mönster Blue Flower och Musselmalet naturligtvis var utbredd. Från ca. 1930 var den bäst säljande ramar de många varianter från Köpenhamn Porcelin Målning med tryckt Blomstermotiver, mest känd är mönstret Rosenborg (Danmark nationalstel under perioden 1935-1955).
Endast runt. 60 år senare, 1950 s nylanserade B & G Mågestellet (vissa av de delar förenklades något i utformning) och sedan tog över Mågestellet snabbt rummet som det bäst säljande danska ramar, så att du kan ringa Mågestellet för Danmark nationalstel under den senare hälften av 1900-talet .
Ungefär var 10. Danska hem förvärvats i mågestellet under perioden 1950-1980, som producerades flera miljoner delar med mågerne som flyger åt olika håll.
Även Mågestellet kallade typiska danska, det var också exporteras, främst till Norge, Sverige och Italien.
Mågestellet är fortfarande i produktion, men nu säljs främst på exportmarknaden.
1892年に発足mågestelletです。ファニーの性格を警備隊は、その時代の典型的なデザインはない、これは、スパムをskønvirkeデザイン(アールヌーボーアールヌーボー)です。
stelletしなかった広範な味に下落したことが、物事に異なる色のforetrag欧州の他の植物は、永遠のパターンのように青い花とmusselmaletコースが広がりつつある。周りからです。 1930年は、最も売れてフレームコペンハーゲンporcelinより多くのパターンを印刷絵画blomstermotiver 、最もよく知られパターンは、ローゼンボー(デンマークnationalstel期間は、 1935年から1955年) 。
周りのみです。 60年後の1950年の生まれ変わります-グラムm ågestellet(いくつかの部品の設計がわずかに簡体字) 、と入力し、スペースを引き継いだm ågestellet迅速に最も売れてデンマーク語のフレームのように、デンマークを呼び出すことができますm ågestelletをn ationalstelは、 1 900年代後半にです。
約ごとに10 。デンマーク語mågestelletは、住宅取得期間1950-1980が、これは、数百万の部品を生産mågerne who別々の方向に飛ぶ。
mågestelletと呼ばれるものの典型的なデンマーク語、エクスポートすることも、主にノルウェー、スウェーデン、イタリアとします。
mågestelletはまだ生産が、今の輸出市場を中心に販売します。
Mågestellet a été lancé 1892. Le personnage de Fanny Garde, la conception n'était pas typique de la période, ce qui a été marquée par skønvirke conception (Art Nouveau Art Nouveau).
Stellet n'entrent pas dans les grandes saveurs, comme il foretrag plus colorés les choses de différentes usines européennes, comme les modčles du temps fleur bleue et Musselmalet cours, était trčs répandu. De autour. 1930 a été un best-seller encadre les nombreuses variantes de Copenhague Porcelin Peindre avec imprimé blomstermotiver, plus connu est le modčle de Rosenborg (Danemark nationalstel au cours de la période 1935-1955).
Seulement autour. 60 ans plus tard, en 1950 a relancé s B & G Mågestellet (certaines des parties ont été simplifiées légčrement dans la conception), puis a repris Mågestellet rapidement l'espace comme un best-seller danois des cadres, de sorte que vous pouvez appeler Mågestellet pour le Danemark nationalstel dans la deuxičme moitié des années 1900 .
Presque tous les 10. Danois maisons acquises dans mågestellet au cours de la période 1950-1980, qui a produit plusieurs millions de pičces avec mågerne qui volent dans des directions différentes.
Bien que Mågestellet typique appelé danois, il a également été exportés, principalement vers la Norvčge, la Sučde et l'Italie.
Mågestellet est encore en production, mais maintenant vendu principalement sur le marché d'exportation.

INFORMATION OM FORSIKRINGSVURDERING
tyveri eller beskadigelse